JAUME HUGUET COS
Data de Naixement: 02/04/1977
Correu electrònic: mail@jaumehuguet.cat

PERFIL:

Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes, amb una sòlida i contrastada experiència en el desenvolupament d’aplicacions web.
Caràcter dinàmic i entusiasta.
Provada habilitat per oferir alts nivells de servei al mateix temps que una reducció substancial en els costos.
Capacitat de lideratge en equips multidisciplinaris.

ESTUDIS OFIFIALS:

 • Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes (Universitat de Lleida – UdL) – 2005
 • Especialització en GASI (Gestió i Administració de Sistemes Informàtics), sota entorn Linux (UdL)
 • FP 2n. grau (Tècnic Especialista) en Informàtica de Gestió (Acadèmia Igualada – Igualada) – 1996

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA:

 • CAP (Curs d’Aptitud Pedagògica) – 2005
 • Certificat de nivell avançat, de l’idioma Anglès (EOI) – 2012

INFORMÀTICA:

 • Àmplia experiència en desenvolupament web utilitzant OOP, PHP, AJAX, MySQL, JavaScript, XML, HTML i CSS
 • Coneixements en posicionament SEO
 • Framework PHP Symfony (v2)
 • Llenguatges de programació C++, C#, Visual Basic .NET
 • Sistemes operatius Windows i Linux (Nivell Administrador)
 • Coneixements avançats de xarxes i gestió de servidors WEB (Apache, MySQL, DNS..)
 • Coneixements amplis de Base de dades i Mineria de dades
 • Bases de dades MySQL (6 anys d’experiència)

IDIOMES:

 • Català (natiu)
 • Castellà (natiu)
 • Anglès (competència professional completa)

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL:

 • Empresa: DISPROMÈDIA, S.L
  Període: Novembre 2013 – Actualitat
  Lloc: PROGRAMADOR SENIOR D’APLICACIONS WEB
  Funcions: Coordinació, planificació, analisi, disseny i devenvolupament d’un projecte Web de creació de botigues online i webs corporatives en general (https://ebasnet.com). Eines de devenvolupament: Programació Web PHP (Symfony), base de dades (MySQL i MongoDb), disseny CSS (LESS i Bootstrap)

   

 • Empresa: SAGE EUROWIN, S.L
  Període: Febrer 2006 – Febrer 2013
  Lloc: PROGRAMADOR APLICACIONS WEB
  Funcions: Treballar en equip amb dissenyadors, personal de “Front End” i de gestió de projectes, per determinar els requisits dels elements funcionals dels projectes web. Així com també responsabilitzar-me de la coordinació amb els clients i garantir que tot el treball realitzat s’ajusta a les normes i directrius corresponents.

   

 • Empresa: ALINS CENTRE DE FORMACIÓ (LLEIDA)
  Període: 2003/2006
  Lloc: PROFESSOR D’INFORMÀTICA
  Funcions: Impartir cursos d’ofimàtica avançada per a empreses i cursos d’ofimàtica bàsica per a particulars

   

 • Empresa: NADAL INFORMATICA (TÀRREGA)
  Període: 1999/2001
  Lloc: PROGRAMADOR JÚNIOR C++, VISUAL BASIC (PDA)
  Funcions: Programació en C++ de software específic per a terminals portàtils CASIO DT-9000 i IT-2000
  Programació en VISUAL BASIC de software sectorial per a PDA’s
  Tasques comercials i de venta de software

 

ALTRES DADES:

– Permís de conduir: B1 amb cotxe propi.
– Disponibilitat: Immediata.