Eliminar accents d’un string en PHP

Sense cap mena de dubte es tracta d’una de les funcions més curtes però a la vegada més útils. Segur que algun cop heu hagut d’eliminar els accents, ñ’s, dièresi,… d’una cadena de text en PHP.
Amb aquesta funció, problema resolt.

function replace_accents($str) {
$str = htmlentities($str);
$str = preg_replace('/&([a-zA-Z])(uml|acute|grave|circ|tilde|cedil);/','$1',$str);
return html_entity_decode($str);
}

Sage Eurowin – Tu eCommerce

Sage Eurowin Tu eCommerce era la plataforma de comerç electrònic enllaçada amb el ERP Eurowin.

Es tractava d’un projecte d’una llarga trajectòria i amb un gran volum de dades i trànsit WEB a gestionar al ser d’un projecte SaaS.

En aquest projecte vaig participar en la fase d’evolutiu, realitzant millores i adaptacions a noves tecnologies com Symfony.

Enllaços:

http://sage.es/Software/Otras_gestiones/Tu_eCommerce

Sage Eurowin – Tu Intranet

Sage Eurowin Tu Intranet va ser un dels primers projectes on vaig participar activament en totes les seves fases.

En una fase inicial vaig participar en l’analisi de requisits i la elaboració de la documentació.

Un cop fet l’analisi, vam passar a la fase de desenvolupament on es van utilitzar eines com PHP, Smarty, MySQL… El fet d’utilitzar Smarty com a gestor de plantilles va ser un canvi qualitatiu important que va facilitar en gran mesura la feina dels dissenyadors i maquetadors.

Al cap de 7 mesos i després de passar per la fase de proves, va sortir la primera versió a producció. En la qual vaig participar no només en l’aspecte funcional de l’aplicació sinó que també en la preparació i posterior posada en funcionament del servidor WEB.

Desde llavors el projecte ha anat evolucionant, i com a responsable d’ell, sempre me’l he sentit com un fill (professionalment parlant)

Enllaços:

http://www.tuintranetcorporativa.com

http://sage.es/Software/Otras_gestiones/Tu_Intranet

http://www.software-sage-eurowin.com/programa-gestion-empresas-informacion-corporativa.php